BHP

Obsługa BHP

 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • postępowanie powypadkowe,
 • opracowanie regulaminu i tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej,
 • procedury postępowania,
 • instrukcje stanowiskowe,
 • przeglądy stanu bhp budynków,
 • analiza stanu BHP,
 • wsparcie przy kontrolach (PIP, PIS, PSP).
emergency-exit

Ochrona Przeciwpożarowa:

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • plany ewakuacji,
 • środki gaśnicze (dobór, naliczenie, rozmieszczenie),
 • legalizacja gaśnic,
 • przeglądy hydrantów ,
 • analiza stanu ppoż.,
 • alarmy ćwiczebne (przygotowanie).
szkolenia

Obsługa BHP

Kompleksowa oferta naszej firmy obejmuje pełnowymiarowe doradztwo oraz nadzór BHP. Wszelkie usługi oraz terminy ich realizacji dopasowujemy bezpośrednio do każdego zlecenia. Staramy się podchodzić do naszych Klientów indywidualnie i zapewniać wszystko, czego ich firmy potrzebują,
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Scroll to Top