Szkolenia BHP

szkolenie
BHP okresowe i wstępne na stanowiskach:
 • administracyjno-biurowych,
 • robotniczych,
 • osób kierujących pracownikami,
 • inżynieryjnych,
 • służby BHP.
gaśnica
Ochrony przeciwpożarowej:
 • użycie środków gaśniczych,
 • zachowanie się podczas pożaru,
 • omówienie zagadnień zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc przedmedyczna:
 • zachowanie się w sytuacji zagrożenia,
 • BLS (resuscytacja),
 • szybkie badanie urazowe.
 Szkolenia i kursy kwalifikacyjne elektryczne i energetyczne (typu SEP)

Szkolenia na stanowiskach dozoru i eksploatacji:
• Grupy 1
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci
• Grupy 2
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci
• Grupy 3
Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci

Poniżej prezentujemy najbardziej istotne informacje z punktu widzenia osoby, która stara się o potwierdzenie posiadania odpowiedniego stopnia specjalizacji zawodowej dotyczącej pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń:

shield

Grupy 1
1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

shield

 Grupy 2:
kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

shield

Grupy 3:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9

Zachęcamy do pobrania darmowych materiałów szkoleniowych 

BHP Łęczyca

Nasza firma przygotowała szereg szkoleń BHP (szkolenia BHP wstępne, szkolenia BHP okresowe ) dla pracowników firm, przedsiębiorstw i instytucji. Każdy nowo zatrudniany pracownik musi przejść takie szkolenie. Oferujemy fachowość, punktualność i sposób, który nawet w nudnych kwestiach zaciekawi pracowników.

Nasza firma prowadzi również kursy i szkolenia o tematyce elektrycznej i elektroenergetycznej, które pozwalają słuchaczom w szybki skuteczny sposób  opanować niezbędną wiedzę potrzebną do pozytywnego zaliczenia egzaminu na uprawnienia elektryczne, który jest przeprowadzany przed państwową komisją kwalifikacyjną.

Scroll to Top